Allmänna frågor kring våra hus.

Tomten

Det första steget i processen är att välja en tomt du trivs med. Att hitta rätt tomt är både spännande och roligt, men kan också vara svårt då det är mycket att tänka på.

När du hittat den perfekta tomten är det dags att undersöka det rent praktiska – är det möjligt att få bygglov för platsen? Vilken budget har du? Hur ser tomten ut? Är den djup eller smal, plan eller lutande, har den en grund av sand, jord eller lera? Hur ska huset placeras? Hur ser anläggningarna ut för avlopp, vatten, el och telefoni?

Kundmöte

Vår erfarenhet är att ju tidigare man kommer i kontakt med oss när man går i husbyggartankar, desto bättre blir slutresultatet. Våra säljare är duktiga på att ge tips och råd vid val av hus och lösningar som passar just dina önskemål och behov.

Ett första möte är givetvis förutsättningslöst och ställer inga krav på dig som kund – se det som ett tillfälle att få hjälp och som en trygghet i husväljardjungeln. Vi kan bidra med idéer och kunskap och hjälper gärna till.

Tveka inte att höra av dig till oss så kan vi tillsammans diskutera vidare, även om du precis bara börjat fundera på att bygga ditt drömhem!

Skisspresentation

Tillsammans med vår säljare går ni igenom de idéer och material du samlat. Önskemål och familjens behov ska nu matchas mot tomtens förutsättningar. Topografi, väderstreck, planbestämmelser – allt har stor betydelse för hur ditt hus kan komma att se ut. Planbestämmelserna kan ofta kännas krångliga och svårtolkade, men lugn – vi hjälper dig!

Här är några exempel på frågor du kan behöva fundera över:

Hur vandrar solen över tomten?
Finns det någon härlig vy du vill kunna njuta av från favoritfåtöljen?
Hur många rum behövs?
Finns det fritidsintressen som kräver egen plats?
Drömmer du om ett stort dressingroom i anslutning till sovrummet?
Behöver familjen en extra matplats för middagsbjudningar?
Hur ser dina TV-vanor ut, kanske behövs ett extra allrum?
Vilken budget har du tänkt dig?

Offert

Vi skapar en offert på det hus med de tillvalen och den standard Ni önskat. Våra säljare går igenom offerten och förklarar de olika delarna.

Bank och lån

Ni har nu fått en total genomgång av offerten och är överens om priset och vilket hus och standard mm. Ni kontaktar Er bank för ett lånelöfte om summan av alla kostnader för Ert husbygge.

Bygglov

Bygglovsansökan

När köpeavtalet är godkänt och vi har fått rätt kartunderlag upprättar vi ritningar för bygglovsansökan. En energideklaration görs för att bestämma typ av uppvärmningslösning.

En komplett bygglovsansökan består av plan- och fasadritningar, situationsplan samt ansökningsblanketter för bygglov och kvalitetsansvarig (sistnämnda kan dock lämnas in senare). Dessa handlingar sammanställer säljaren, du skriver under och vi skickar in dem till kommunens bygglovsavdelning.

Som byggherre utser du en kontrollansvarig för byggnationen innan arbetet påbörjas. Din kommun har en lista över godkända kontrollansvariga. Den kontrollansvarige biträder dig och ser till att samhällskraven uppfylls, deltar i samråd och närvarar vid kontroller och besiktningar.

Bygglov beviljat

Kommunen meddelar bygglovsbeskedet direkt till dig. Det tar mellan tre veckor och 4 månader beroende på vilken kommun det gäller. I undantagsfall kan förbehåll finnas – kontakta i så fall din säljare så snart som möjligt. Oftast kan vi uppfylla de krav som anges.

När bygglovet är beviljat ska du göra en bygganmälan till kommunen. I samband med detta ska du även anmäla kvalitetsansvarig om du inte gjort det tidigare. Din säljare tillhandahåller blanketten och hjälper dig att fylla i den.

Därefter kallas du och din kvalitetsansvarige till byggsamråd, där ni går igenom den kontrollplan som kvalitetsansvarig har upprättat. I vissa fall kommer din byggledare från CityVillan in i det här skedet, men det vanligaste är att han tar över vid byggstartmötet (se nedan).

Innan byggstart utför lantmäteriet eller en annan lantmätare en utstakning av huset och det eventuella garaget på tomten. Arbetet på byggplatsen får påbörjas efter byggsamrådet om kommunen godkänt kvalitetsplanen. Kommunen är skyldiga att kalla till samråd senast 3 veckor efter inlämnad bygganmälan.

Entreprenadkontrakt

När ni köper Ert drömhus genom CityVillan kan ni välja mellan olika typer av entreprenader beroende på vilket ansvar ni vill ha och hur mycket ni vill göra själva. Vi erbjuder totalentreprenad och delad entreprenad. Vi hjälper er att skapa den leveransform som passa era önskemål och behov bäst. Nedan finns en enkel beskrivning om de olika entreprenadformerna.

Totalentreprenad
Totalentreprenad ger er full trygghet och möjligheten att fokusera på familjen och jobbet under byggtiden. Ni gör upp affären med CityVillan på ett enda entreprenadkontrakt. CityVillan planerar och samordnar hela bygget från start till färdigt hus. CityVillan har hela ansvaret för leveranser och entreprenörer under hela byggtiden.

Delad entreprenad
Med delad entreprenad ger det er stor flexibilitet och möjlighet att själv påverka. Då är det ni som är ansvarig byggledare, som samordnar bygget och som har det juridiska ansvaret. Då kan ni även utföra vissa arbeten själv. För rätt person med tid över ger detta alternativ en möjlighet att sänka byggkostnaderna. Du handlar upp de olika entreprenaderna för själva bygget och materialleveransen från CityVillan.

Generalentreprenad (delad entreprenad)
Generalentreprenad är en form av delad entreprenad där ni själv handlar upp hela byggentreprenaden hos ett enda byggföretag och materialleveransen från CityVillan. Då är ni själv byggherre och har fullt juridiskt ansvar.

Byggstart

Tomten schaktas, grunden gjutes, väggarna blir resta, taket på, fönster i etc. Nu är bygget i full fart och ni kommer sakta att se hur era visioner börjar bli till verklighet.

Husbesiktning

När huset är klart kommer en oberoende besiktningsman att besiktiga hela huset tillsammans med er. Ett protokoll uppförs och delas senare ut till alla som är med.

Kvalitet

CityVillan har som målsättning att genomföra entreprenader och projekt på ett sådant sätt att spill och avfall minimeras och hanteras med största möjliga miljöhänsyn.

Vi köper och använder material och produkter med låg miljöpåverkan.

Det är viktigt för oss att minska miljöbelastningen från våra transporter, både vid tjänsteuppdrag och varuleveranser, genom att välja bästa möjliga transportsätt ur miljösynpunkt.

CityVillan ska verka för att företagets miljöarbete ständigt förbättras och följa gällande miljölagar och regler.

Miljö

CityVillan skall vara en attraktiv byggpartner på marknaden och kunderna ska känna sig trygga när de anlitar oss.

Genom noggrann planering och bra organisering på våra arbetsplatser med bl.a. genomarbetade ordningsregler, upprättad kvalitetssäkring samt god arbetsmiljö utförs vårt arbete rätt från början och i rätt tid utan risker.

CityVillan strävar efter en ständig utveckling och förbättring för att erbjuda våra kunder kostnadseffektiva och kompletta totallösningar. Engagemang och kompetens hos varje medarbetare är grunden för det ständiga förbättringsarbetet.

CityVillan eftersträvar att ha nöjda kunder och att varje projekt, litet som stort, blir en bra referens. För oss är kvalitet att alltid leverera produkter och tjänster med den kvalitén som motsvarar våra kunders förväntningar, behov och krav.

Detta uppnår vi genom delegering av ansvar, upprättande av fungerande processer och rutiner samt genom lyhördhet för våra kunders förväntningar.

Upprätta stabila ansvars- och samarbetsformer med våra leverantörer och kunder.

Ditt namn (obligatorisk)

Din epost (obligatorisk)

Ämne

Ditt meddelande

Captcha
captcha